ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος

Με την επίσκεψή σας ή τη χρήση των διαδικτυακών σελίδων της STIHL Online Partner δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφήματα, τα αρχεία ήχου και οι υπόλοιπες πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσής τους (περιεχόμενα) προστατεύονται βάσει του νόμου περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός αν αναφέρεται άλλο, μόνο η ANDREAS STIHL AG & Co. KG έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προστατευμένα περιεχόμενα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή/και μεταβίβαση του παρόντος, έστω και μερική, χωρίς έγγραφη άδεια από την ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Ειδικότερα απαγορεύεται η αντιγραφή εικόνων και τυπογραφικών χαρακτηριστικών από τις ιστοσελίδες μας και η χρήση αυτών για προσωπικούς σκοπούς.

Σήματα κατατεθέντα Το σήμα STIHL και ο λογότυπος STIHL είναι προστατευμένα ονόματα και σήματα κατατεθέντα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Γερμανία. Το σήμα VIKING και ο λογότυπος VIKING είναι προστατευμένα ονόματα και σήματα κατατεθέντα της VIKING GmbH, Αυστρία. Επιπλέον, οι ANDREAS STIHL AG & Co. KG και VIKING GmbH είναι ιδιοκτήτες πολλών ακόμα προστατευμένων εμπορικών σημάτων. Χρήση αυτών των σημάτων επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

Αποποίηση ευθυνών Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG συντάσσει τις ιστοσελίδες της με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και επιμέλεια. Εντούτοις, τα περιεχόμενα διατίθενται προς ανάγνωση χωρίς εγγύηση για την πληρότητα ή ορθότητά τους. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία (συμβατική και μη) που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται σ' αυτές τις ιστοσελίδες, εκτός αν αποδειχθεί πρόθεση ή βαριά αμέλεια της ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Η ANDREAS STIHL AG & Co. KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για το περιεχόμενο των διαδικτυακών σελίδων προς τις οποίες υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες παραπομπές στην ιστοσελίδα μας. Οι επισκέπτες ακολουθούν τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες αυτές σύμφωνα με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους χρήσης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ STIHL

 1. Εγγυητής ANDREAS STIHL A.E. Tατοϊου 45 136 77 Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ Τηλ.: 210 8002500

 2. Εγγύηση Η ANDREAS STIHL AE υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, με επιλογή της, κάθε καινούργιο προϊόν της STIHL, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας, στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της STIHL.

 3. Διάρκεια Εγγύησης Η ισχύς της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της Κάρτας εγγύησης, που δίνεται με την αγορά κάθε νέου μηχανήματος STIHL, ή, με την ημερομηνία αγοράς, όποιο από τα δύο έχει γίνει γρηγορότερα. Η διάρκεια της εγγύησης για τα προϊόντα STIHL είναι η ακόλουθη: (1) Μηχανήματα STIHL Ερασιτεχνικά: 24 μήνες (2) Μηχανήματα STIHL Επαγγελματικά: 12 μήνες (3) Hλεκτρονική μονάδα ανάφλεξης μηχανημάτων STIHL: 24 μήνες (4) Κινητήρες άλλων κατασκευαστών εκτός STIHL: Oρίζεται από τον κατασκευαστή (5) Μηχανήματα μισθωμένα: 1 μήνας

 4. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της Εγγύησης (1) Η Εγγύηση ισχύει μόνο για τα καινούργια μηχανήματα που αγοράστηκαν από πιστοποιημένους αντιπροσώπους της STIHL. (2) Η Εγγύηση δεν μεταβιβάζεται αλλά ανήκει αυστηρά στον πραγματικό αγοραστή, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Κάρτα Εγγύησης. (3) Η εγγύηση με κανένα τρόπο δεν αναφέρεται ή καλύπτει τα παρακάτω: (α) Φυσιολογική φθορά (β) Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (λάμα, αλυσίδα, γρανάζι, μπουζί, σχοινί, διακόπτες ρεύματος, κ.τ.λ.). (γ) Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος STIHL, (ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος). (δ) Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών που δεν κατασκευάζονται από την STIHL, ή που δεν δόθηκαν από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL. (ε) Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, βανδαλισμούς, πλημμύρες. (στ) Βλάβη από κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος STIHL (οδηγίες για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση περιέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης). (ζ) Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος. (η) Βλάβη που προέρχεται από λάθος στην μίξη του καυσίμου με το λάδι μηχανής (θ) Βλάβη που προκύπτει από τη χρήση αλμυρού νερού στα Πλυστικά Μηχανήματα (ι) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.τ.λ., επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κτλ. (κ) Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες του βιβλίου χρήσης. (λ) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προέλθει από καύσιμο κακής ποιότητας. (μ) Βλάβη από ακατάλληλο ή κακής ποιότητας λάδι μίξης, για τους 2χρονους βενζινοκινητήρες, και λάδι λίπανσης για τους 4χρονους βενζινοκινητήρες. Επίσης δεν καλύπτονται με εγγύηση, βλάβες που οφείλονται σε χρήση ακατάλληλου ή κακής ποιότητας λάδι λίπανσης αλυσίδας και λάμας. (ν) Βλάβη που έχει προκύψει από την επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη πιστοποιημένα συνεργεία της STIHL. (ξ) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση από άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα από την STIHL.

 5. Υποχρεώσεις αγοραστών Για να αποκτήσει τα πλεονεκτήματα αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους: Αν υπάρχει κάποια βλάβη στο μηχάνημα STIHL που αναγράφεται στην εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει: α) Να στείλει το μηχάνημα, με δικά του έξοδα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL από τον οποίο το αγόρασε, ή σε οποιονδήποτε άλλο αντιπρόσωπο STIHL. β) Να παρουσιάσει στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL το απόκομμα της Κάρτας Εγγύησης που αναγράφεται στο μηχάνημα STIHL που αγόρασε, και γ) Αν το μηχάνημα σταλεί σε άλλον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL, και όχι σ’ αυτόν από τον οποίο αγοράστηκε, προσκομίστε, εκτός της κάρτας εγγύησης, και την απόδειξη αγοράς του μηχανήματος.

 6. Υποχρεώσεις της STIHL Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η εταιρεία STIHL θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναγράφονται στην παράγραφο (2), και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί. Οι επισκευές θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη ροή της δουλειάς του πιστοποιημένου αντιπροσώπου STIHL-VIKING που έχει παραλάβει το μηχάνημα. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης μπορεί να εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.

 7. Δικαίωμα της STIHL για τερματισμό Μόνο η STIHL έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της εγγύησης είτε ο αγοραστής έχει κάνει αίτηση για εγγύηση είτε όχι.

 8. After – sales - policy Μετά την αγορά του μηχανήματος STIHL σας, στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους μας σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την χρήση του μηχανήματος σας, ή τον συνδυασμό του και με άλλα προϊόντα της γκάμας μας, που θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιείτε την εργασία σας με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι της STIHL είναι επίσης οι μόνοι που μπορούν να σας παρέχουν γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ για όλα μας τα μηχανήματα. Σας θυμίζουμε ότι η εγγύηση ενός μηχανήματος παύει να ισχύει αν διαπιστωθεί ότι επισκευάστηκε από μη πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή με μη γνήσια ανταλλακτικά.

 9. Επικινδυνότητα Προϊόντων Ορισμένα από τα προϊόντα μας, υπό ειδικές συνθήκες μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα, και γι’ αυτό το λόγο παρακαλείστε να τηρείτε απαρεγκλίτως τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει ο κατασκευαστής. Οι εν λόγω κανόνες αλλά και ο τρόπος χρήσης αναφέρονται ρητά στις οδηγίες χρήσης κάθε μηχανήματος. Παρακαλείστε να τις διαβάζετε με προσοχή. Η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από την κακή χρήση των μηχανημάτων μας. Τέλος ενημερώνουμε ότι όλα τα προϊόντα συναρμολογούνται και παραδίδονται έτοιμα προς χρήση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VIKING

 1. Εγγυητής ANDREAS STIHL A.E. Tατοϊου 45, 136 77 Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ Τηλ.: 210 8002500

 2. Εγγύηση Η ANDREAS STIHL AE υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, με επιλογή της, κάθε καινούργιο προϊόν της VIKING, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας, στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της VIKING.

 3. Διάρκεια Εγγύησης Η ισχύς της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της Κάρτας εγγύησης, που δίνεται με την αγορά κάθε νέου μηχανήματος VIKING, ή, με την ημερομηνία αγοράς, όποιο από τα δύο έχει γίνει γρηγορότερα. Η διάρκεια της εγγύησης για τα προϊόντα VIKING είναι η ακόλουθη: (1) Μηχανήματα VIKING Ερασιτεχνικά: 24 μήνες (2) Μηχανήματα VIKING Επαγγελματικά: 12 μήνες (3) Κινητήρες άλλων κατασκευαστών εκτός VIKING: Oρίζεται από τον κατασκευαστή (4) Μηχανήματα μισθωμένα: 1 μήνας

 4. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της Εγγύησης (1) Η Εγγύηση ισχύει μόνο για τα καινούργια μηχανήματα που αγοράστηκαν από πιστοποιημένους αντιπροσώπους VIKING. (2) Η Εγγύηση δεν μεταβιβάζεται αλλά ανήκει αυστηρά στον πραγματικό αγοραστή, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Κάρτα Εγγύησης. (3) Η εγγύηση με κανένα τρόπο δεν αναφέρεται ή καλύπτει τα παρακάτω: (α) Φυσιολογική φθορά (β) Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος VIKING, (ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος). (γ) Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, βανδαλισμούς, πλημμύρες. (δ) Βλάβη από κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος VIKING (οδηγίες για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση περιέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης). (ε) Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος. (στ) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.τ.λ., επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κτλ. (ζ) Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες του βιβλίου χρήσης. (η) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προέλθει από καύσιμο κακής ποιότητας. (θ) Βλάβη από ακατάλληλο ή κακής ποιότητας λαδιού μίξης, για τους 2χρονους βενζινοκινητήρες, και λίπανσης για τους 4χρονους βενζινοκινητήρες. (ι) Βλάβη που έχει προκύψει από την επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη πιστοποιημένα συνεργεία της ANDREAS STIHL A.E. (κ) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση από άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα από την ANDREAS STIHL A.E.

 5. Υποχρεώσεις αγοραστών Για να αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους: Αν υπάρχει κάποια βλάβη στο μηχάνημα VIKING που αναγράφεται στην εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει: α) Να στείλει το μηχάνημα, με δικά του έξοδα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING από τον οποίο το αγόρασε, ή σε οποιονδήποτε άλλο πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING. β) Να παρουσιάσει στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING το απόκομμα της Κάρτας Εγγύησης που αναγράφεται το μηχάνημα VIKING που αγόρασε, και γ) Αν το μηχάνημα σταλλεί σε άλλον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING, και όχι σ’ αυτόν από τον οποίο αγοράστηκε, προσκομίστε, εκτός της κάρτας εγγύησης, και την απόδειξη αγοράς του μηχανήματος.

 6. Υποχρεώσεις της ANDREAS STIHL A.E. Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η εταιρεία ANDREAS STIHL A.E. θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναγράφονται στην παράγραφο (2), και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί. Οι επισκευές θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη ροή της δουλειάς του πιστοποιημένου αντιπροσώπου VIKING που έχει παραλάβει το μηχάνημα. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης μπορεί να εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.

 7. Δικαίωμα της STIHL για τερματισμό Μόνο η ANDREAS STIHL A.E. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της εγγύησης είτε ο αγοραστής έχει κάνει αίτηση για εγγύηση είτε όχι.

 8. After – sales - policy Μετά την αγορά του μηχανήματος VIKING σας, στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους μας σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την χρήση του μηχανήματος σας, ή τον συνδυασμό του και με άλλα προϊόντα της γκάμας μας, που θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιείτε την εργασία σας με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι της VIKING είναι επίσης οι μόνοι που μπορούν να σας παρέχουν γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ για όλα μας τα μηχανήματα. Σας θυμίζουμε ότι η εγγύηση ενός μηχανήματος παύει να ισχύει αν διαπιστωθεί ότι επισκευάστηκε από μη πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή με μη γνήσια ανταλλακτικά.

 9. Επικινδυνότητα Προϊόντων Ορισμένα από τα προϊόντα μας, υπό ειδικές συνθήκες μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνα, και γι’ αυτό το λόγο παρακαλείστε να τηρείτε απαρεγκλίτως τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει ο κατασκευαστής. Οι εν λόγω κανόνες αλλά και ο τρόπος χρήσης αναφέρονται ρητά στις οδηγίες χρήσης κάθε μηχανήματος. Παρακαλείστε να τις διαβάζετε με προσοχή. Η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από την κακή χρήση των μηχανημάτων μας. Τέλος ενημερώνουμε ότι όλα τα προϊόντα συναρμολογούνται και παραδίδονται έτοιμα προς χρήση.

ΦΠΑ
23%

ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 47 - ΜΥΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ. 2831058500 - ΤΗΛ./FAΧ: 2831054327

Α.Φ.Μ : 030748510

ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Περιεχόμενο πληροφοριών καταναλωτή

Πωλητής

Ολοκλήρωση σύμβασης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Φόρμα Υπαναχώρησης

Τιμές και μεταφορικά κόστη

Παράδοση και παραλαβή

Πληρωμή

Διαδικασία παραγγελιών

Τελικές Διατάξεις

Εγγυήσεις και θεσμοθετημένα δικαιώματα για ελαττωματικά προϊόντα

Πωλητής

Η συμφωνία αγοράς γίνεται με τον Τ.ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ στη διεύθυνση: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 47 ΡΕΘΥΜΝΟ. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή παραπόνων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sirianoglou@yahoo.gr ή στο 2831058500.

Ολοκλήρωση σύμβασης

Επιλέγοντας το πλήκτρο "Προχώρηστε σε αγορά", προχωράτε σε μία δεσμευτική αγορά για τα είδη που βρίσκονται στην φόρμα παραγγελίας. Όταν προχωρήσετε στην κατάθεση της παραγγελίας σας, θα λάβετε μία επιβεβαίωση παραγγελίας με email. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Γλώσσες διαθέσιμες για την ολοκλήρωση της σύμβασης Οι ακόλουθες γλώσσες είναι διαθέσιμες για την ολοκλήρωση της σύμβασης: Ελληνικά

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Οι καταναλωτές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την συγκεκριμένη συμφωνία, χωρίς αιτιολογία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η περίοδος υπαναχώρησης ξεκινά δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που είτε εσείς, είτε ένα τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσάς (όχι ο μεταφορεάς), παρέλαβε και το τελευταίο είδος της παραγγελίας σας. Για να εξασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, πρέπει να μας ενημερώσετε στη διεύθυνση Τ.ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 47 ΡΕΘΥΜΝΟ ή στο 2831058500 σχετικά με την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από αυτή την αγορά μέσω μία ξεκάθαρης δήλωσης (π.χ. ένα γράμμα που θα έχετε αποστείλει ταχυδρομικά, μέσω φαξ ή μέσω e-mail). Μπορείτε για αυτό το σκοπό να χρησιμοποιήσετε την εσωκλειόμενη φόρμα υπαναχώρησης, η χρήση, ωστόσο, της οποίας δεν είναι υποχρεωτική. Για να τηρήσετε τον χρόνο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την δήλωση σας ότι εξασκείτε αυτό το δικαίωμα σας πριν λήξει η διαθέσιμη περίοδος υπαναχώρησης. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κλπ). Επίσης θα πρέπει να επιδεικνύεται το παραστατικό αγοράς.

Αποτέλεσμα Υπαναχώρησης

Αν αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από αυτή την αγορά, η εταιρεία μας οφείλει να σας επιστρέψει όλο το ποσό που έχει ήδη λάβει από εσάς ως πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου του κόστος αποστολής (με εξαίρεση μεταφορικά κόστη που έχουν προκύψει επειδή επιλέξατε να διαφορετικό τρόπο παράδοσης από τον προκαθορισμένο φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προτείνεται από εμάς), πάραυτα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που λάβαμε την δήλωση υπαναχώρησης σας από αυτή την αγορά. Τα έξοδα επιστροφής του/των προϊόντος/ων βαρύνουν εσάς (τον καταναλωτή). Για να ολοκληρώσουμε αυτή την επιστροφή των χρημάτων χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας πληρωμή, εκτός εάν έχει κατ’ εξαίρεση συμφωνηθεί μαζί σας κάτι άλλο. Δεν πρόκειται να χρεώσουμε επιπλέον κόστη για την διαδικασία αυτής της επιστροφής χρημάτων. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αυτή την επιστροφή χρημάτων εωσότου παραλάβουμε και πάλι το είδος που θέλετε να επιστρέψετε ή μέχρις ότου μας προσκομίσετε αποδείξεις ότι έχετε επιστρέψει το είδος, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί πρώτο. Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε το είδος, όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που μας στείλατε την δήλωση υπαναχώρησης σας. Ικανοποιείτε τους όρους της υπαναχώρησης αρκεί να επιστρέψετε τα είδη πριν την περίοδο των δεκατεσσάρων ημερών. Αναλαμβάνετε το κόστος των μεταφορικών αυτής της επιστροφής. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην σας επιστρέψει τα χρήματα σας αν διαπιστώθεί κατά την επιστροφή του προϊόντος ότι αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, καταστραφεί ή φθαρεί υπαιτιότητα σας. Επίσης η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να καλύψετε πιθανή απώλεια της αξίας του είδους εάν διαπιστωθεί ότι οφείλεται σε δική σας χρήση του, σε άσκοπο βαθμό

Φόρμα Υπαναχώρησης

(Αν θέλετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρούσα φόρμα και αποστείλετε την σε εμάς) • Προς [Εδώ εισάγετε το όνομα της εταιρείας, την διεύθυνση και πιθανόν τον αριθμό fax, και την διεύθυνση email]: • Εγώ/Εμείς () δια της παρούσης επιθυμώ/(-ούμε) να εξασκήσω/(-ουμε) το δικαίωμα μου / μας () για υπαναχώρηση αναφορικά με την ακόλουθη αγορά ()/ την απόδοση της ακόλουθης υπηρεσίας (): • Παραγγέλθηκε από()/ παραλήφθηκε από() • Ονοματεπώνυμο καταναλωτή(-ών) • Διεύθυνση καταναλωτή(-ών) • Υπογραφή καταναλωτή (-ών) (απαιτείται μόνο για την έγγραφη αίτηση) • Ημερομηνία

(*) Παρακαλούμε διαγράψτε ότι δεν ταιριάζει στην αίτηση σας Φορμα Υπαναχώρησης Επιλέξτε εδώ {{WiderrufsformularLink}} για να κατεβάστε την φόρμα υπαναχώρησης

Τιμές και μεταφορικά κόστη

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν πάντοτε τον αντίστοιχο ΦΠΑ, όπως ορίζει ο νόμος. Τα μεταφορικά κόστη αφορούν τις παραδόσεις των ειδών μας. Τα μεταφορικά κόστη εμφανίζονται. Λοιπά κόστη που δεν απορρέουν ή προκύπτουν από εμάς δεν περιλαμβάνονται. Παράδοση και παραλαβή ειδών Όλα τα προϊόντα μας που προσφέρουμε προς παράδοση, παραδίδονται σε περίπου 5 εργάσιμες ημέρες, εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά. Παράδοση ειδών πραγματοποιείται μόνο προς Ελλάδα. Στην περίπτωση που προσφέρουμε ως εναλλακτική, την παραλαβή του είδους από το κατάστημα, θα παραλάβετε σχετική ενημέρωση μόλις το είδος είναι έτοιμο προς παραλαβή. Εάν, κατά την πορεία επεξεργασίας της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε ότι κάποιο (-α) από τα είδη που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο (-α), θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω email.

Τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές των ειδών μας διαχειρίζονται από την Paypal. και επίσης γίνονται με: 1. Αντικαταβολή 2. Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Διαδικασία παραγγελίας

Όταν επιλέξετε το επιθυμητό είδος, θα μπορείτε να το προσθέσετε στο καλάθι των αγοριών σας χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, επιλέγοντας [Προσθήκη είδους στο καλάθι]. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του καλαθιού σας όποια στιγμή το επιθυμείτε, χωρίς καμία υποχρέωση, απλώς επιλέγοντας το [Καλάθι αγορών]. Τα είδη μπορούν να αφαιρεθούν από το καλάθι επιλέγοντας [Διαγραφή]. Αν επιθυμείτε να αγοράσετε τα είδη που εμφανίζονται στο καλάθι σας, επιλέξτε [Αγορά]. Στη συνέχεια, εισάγετε τις πληροφορίες σας. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο. Η εγγραφή σας δεν είναι απαραίτητη. Τα στοιχεία σας αποστέλλονται κρυπτογραφημένα. Αφού εισάγετε τα στοιχεία σας, μπορείτε να τα επανεπιθεωρήσετε. Η διαδικασία της παραγγελίας ολοκληρώνεται επιλέγοντας "Αγοράστε Τώρα". Η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή αν κλείσετε το παράθυρο του περιηγητή. Κάθε σελίδα σας παράσχει περαιτέρω πληροφορίες π.χ. πώς να κάνετε διόρθωση της παραγγελίας σας. Κρατούμε στο αρχείο μας τις πληροφορίες της παραγγελίας σας και τις συμπεριλαμβάνουμε μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις (Ο&Π) στην επιβεβαίωση παραγγελίας που σας αποστέλλουμε μέσω email. Οι επίσημοι Όροι και Προϋποθέσεις βρίσκονται στο: Όροι & Προϋποθέσεις και μπορείτε να τους δείτε, να τους κατεβάσετε και να τους αποθηκεύσετε. Για λόγους ασφαλείας, μόλις συμπληρώσετε την φόρμα της παραγγελίας σας, τα στοιχεία σας δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Εγγυήσεις και νομοθετημένα δικαιώματα για ελαττωματικά είδη Για όλα τα προσφερόμενα είδη, ισχύουν τα νομοθετημένα δικαιώματα των καταναλωτών αναφορικά με τα ελαττωματικά είδη. Επιπλέον, παρακαλούμε προσέξτε, ότι για όλα τα προϊόντα STIHL και VIKING ισχύουν οι όροι εγγύησης που καθορίζει η STIHL Ελλάδος {{WarrantyConditionsLink}}.

Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του.

Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών από τις συμβάσεις πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας

Πολιτική απορρήτου SOP

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην ιστοσελίδα μας. Η προστασία της ιδιωτικότητας σας είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Ακολούθως, σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που μας παραθέτετε.

Συλλογή, επεξεργασία, και χρήση προσωπικών δεδομένων: Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε κατά την διαδικασία της διαδικτυακής εξυπηρέτησης των καταναλωτών τα χειριζόμαστε με εχεμύθεια, και πάντοτε σύμφωνα με τους κανονισμούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται, επεξεργάζονται, και χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό της διαχείρισης των αγορών σας και για να διασφαλίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας αναφορικά με την παροχή συμβουλών και εξυπηρέτησης στους καταναλωτές μας, όπως επίσης και στον κατάλληλο σχεδιασμό προϊόντων. Με την δική σας σαφή έγκριση, οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την διάρκεια της παραγγελίας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Μετά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, και την πληρωμή της, και εκτός εάν έχετε δώσει την συγκατάθεση σας να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας, τα στοιχεία σας δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περεταίρω χρήση και θα διαγραφούν με την λήξη της περιόδου που απαιτείται για την φύλαξη τους από τους φορολογικούς και τους εμπορικούς νόμους.

Χρήση των Cookies: Για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα και για να ενεργοποιήσουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες μας. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται από μόνα τους με την ολοκλήρωση της επίσκεψης σας στον περιηγητή, π.χ. όταν κλείσετε τον περιηγητή σας (τα καλούμενα: περιοδικά cookies). Άλλα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας και επιτρέπει είτε σε εμάς είτε στην συνεργαζόμενη εταιρεία μας να σας αναγνωρίζουμε με ευκολία την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε (τα καλούμενα: επίμονα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να σας ενημερώνει για την παρουσία cookies, και να σας επιτρέπει να επιλέγετε ξεχωριστά για το καθένα αν θέλετε να το αποδεχθείτε, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ή και ποτέ. Ωστόσο με το να μην αποδέχεστε τα Cookies μπορεί να περιορίσετε σημαντικά τις λειτουργίες που μπορείτε να έχετε στο διαδίκτυο.

Δικαιώματα χρήστη: Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την απόφαση σας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σε μία τέτοια περίπτωση θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να βεβαιώσουμε ότι το αίτημα σας έχει ικανοποιηθεί και ότι τα στοιχεία σας έχουν διαγραφεί. Κατόπιν ζήτησης, έχετε το δικαίωμα, χωρίς χρέωση, να λαμβάνετε πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε καταχωρήσει. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε, να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αλλαγές στην πολιτική εμπιστευτικότητας: Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του διαδικτύου, η πολιτική εμπιστευτικότητας που ακολουθούμε θα τροποποιείται / προσαρμόζεται πολύ τακτικά. Οι αλλαγές θα κοινοποιούνται σε αυτή τη σελίδα εγκαίρως. Λόγω αυτού θα σας προτείναμε να επισκέπτεστε την σελίδα αυτή τακτικά ώστε να κρατήστε ενήμεροι με την πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής εμπιστευτικότητας μας.

Ανάλυση ιστοσελίδας με το Google Analytics: Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, πρόκειται για μία υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. (Google). Οι Google Analytics χρησιμοποιούν cookies, πχ. αρχεία κειμένου αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να μας επιτρέπουν να αναλύομε την διαδικτυακή σας χρήση. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies σχετικά με την χρήση του ιστότοπου συνήθως μεταφέρονται σε έναν κεντρικό σέρβερ της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Ωστόσο, σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει την ανωνυμία IP σε αυτή την ιστοσελίδα, ως μέλος της Ε.Ε ή σε κράτη που είναι συμβαλλόμενα στην συμφωνία για την Ευρωπαϊκή οικονομική περιφέρεια, η Google πρώτα θα περικόψει την διεύθυνση του IP. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφερθεί ολόκληρη η διεύθυνση IP στον server της Google στις ΗΠΑ για να περικοπεί εκεί. Η ανωνυμία της IP έχει ενεργοποιηθεί και σε αυτή την ιστοσελίδα. Εκ μέρους του ιδιοκτήτη αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να μπορέσει να εκτιμήσει την χρήση που κάνετε σε αυτήν, να δημιουργήσει αναφορές για τις διάφορες δραστηριότητες της ιστοσελίδας, και να παράσχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας με περισσότερες υπηρεσίες σχετικές με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

Η διεύθυνση IP που αποστέλλεται από τον δικό σας περιηγητή στο πλαίσιο της Google Analytics δεν θα ενωθεί με άλλα στοιχεία από την Google.Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies με τις σχετικές ρυθμίσεις στον περιηγητή σας. Παρακούμε σημειώστε ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρονται από αυτή την ιστοσελίδα.

Επιπλέον, μπορείτε να παρεμποδίσετε την συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων από την Google αναφορικά με τα στοιχεία που προκύπτουν από την χρήση του διαδικτύου (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα (browser plug-in) από το ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Διαβίβαση στοιχείων της ανάλυσης δικτύου: Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την υπηρεσία ανάλυσης δικτύου «Google Analytics» χρησιμοποιούνται επίσης και από την Andreas Stihl AG und Co. KG για να βελτιστοποιήσουν και να βελτιώσουν αυτή την ιστοσελίδα.

Για να εμποδίσετε την συλλογή και την χρήση των πληροφοριών σας από την Andreas Stihl AG und Co. KG, κατεβάστε και εγκαταστήστε ένα πρόσθετο περιηγητή από το ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Αυτό επίσης τερματίζει αυτόματα και την ανάλυση δικτύου μέσω της «Google Analytics» από τον χειριστή αυτής της ιστοσελίδας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε (Facebook, LinkedIn, YouToube, Google+) σας προσφέρει επίσης εκτεταμένη προσωπική υποστήριξη. Όταν υποβάλλετε μία ερώτηση σε εμάς, μέσω μίας από αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εμείς την προωθούμε στο ανάλογο τμήμα. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να απαντήσει στην ερώτηση σας, και δεν μεταβιβάζεται ποτέ σε τρίτο άτομο.

Προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να εγγραφείτε στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Για αυτό το σκοπό, οι εταιρείες που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν και να χρησιμοποιήσουν, προσωπικές σας πληροφορίες. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον τύπο, την πρόθεση ή την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Επιπροσθέτως, οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν social plugins. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:

Το κουμπί «κοινοποίηση» στο Facebook. Το κουμπί «+1» στο Google Plus. Το κουμπί του Twitter.

Αυτά παρέχονται από τις ακόλουθες Αμερικάνικες εταιρείες:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Όταν συνδέεστε σε μία σελίδα του ιστοτόπου μας, η οποία περιέχει ένα από αυτά τα Plugins, ο περιηγητής σας θα εγκαθιδρύσει μία απευθείας σύνδεση στον διακομιστή της αντίστοιχης εταιρείας. Τα Plugins μεταδίδουν το περιεχόμενο τους κατευθείαν στον περιηγητή σας και τον ενσωματώνουν με την ιστοσελίδα. Για αυτό το λόγο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την πρόθεση των συλλεγόμενων δεδομένων από την εκάστοτε εταιρεία με την βοήθεια αυτών των plugins. Για αυτό το λόγο, οι παρακάτω πληροφορίες αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση της δικής μας βάσης πληροφοριών:

Μέσω της αναβάθμισης αυτών των plugins, οι αντίστοιχες εταιρείες λαμβάνουν τις πληροφορίες που έχετε επικαλεστεί στην αντίστοιχη σελίδα της δικής μας διαδικτυακής παρουσίασης. Αν συνδεθείτε λοιπόν σε μία από τις παραπάνω εταιρείες, εκείνη τη στιγμή θα μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη σας με τον λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει σε αυτή την εταιρεία. Όταν αλληλεπιδράτε με τα plugins, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται στην αντίστοιχη εταιρεία μέσω του περιηγητή σας, και αποθηκεύονται εκεί. Ακόμα και αν δεν διαθέτετε λογαριασμό σε μία από τις παραπάνω εταιρείας, υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να καθορίζουν και να καταγράφουν την διεύθυνση του IP σας.

Για αυτό, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι, βασισμένοι στην διεύθυνση του IP σας και επικαλούμενα τα URLs σας, όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας θα καταγράφονται από τις παραπάνω εταιρείες, ακόμα και αν δεν επιλέξουν αυτές τις συνδέσεις, και παρότι δεν έχουν λογαριασμό με αυτές τις εταιρείες. Η επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί λοιπόν να εντοπιστεί από αυτές τις εταιρείες.

Πληροφορίες αναφορικά με τον σκοπό αυτής της συλλογής πληροφοριών, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση αυτών των στοιχείων από αυτές τις εταιρείες, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρυθμίσεων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προσωπικών δεδομένων των:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html Twitter: https://twitter.com/privacy

Εάν είστε μέλος των παραπάνω εταιρειών και παρόλα αυτά δεν θέλετε οι εταιρείες να συλλέγουν τα στοιχεία σας και να τα συνδέουν με τα στοιχεία συνδρομής που έχετε με αυτούς πρέπει να αποσυνδεθείτε με τον λογαριασμό σας με αυτές πριν συνδεθείτε στην δική μας ιστοσελίδα.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Εφόσον είναι αναγκαία η παράδοση των ειδών σας εσάς, τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραδοθούν στον μεταφορέα στον οποίον θα ανατεθεί αυτή η παράδοση. Για να ολοκληρώσουμε την πληρωμή σας, θα μεταφέρουμε στα στοιχεία πληρωμή σας στην συνεργαζόμενη εταιρεία και / ή στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόμαστε για την επεξεργασία πληρωμών. Η διαδικασία πληρωμής χειρίζεται και επιβλέπεται από την PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Λεπτομέρειες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Paypal καθώς και την πολιτική προσωπικών δεδομένων της PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A μπορείτε να βρείτε το στην ιστοσελίδα της Paypal: www.paypal.de Για να επεξεργαστούν μία διαδικασία πληρωμής, τους δίνουμε τα ακόλουθα στοιχεία: Είδη που αγοράστηκαν, και συνολική αξία.

Ασφάλεια Δεδομένων: Στην διαδικασία της παραγγελίας, οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται μέσω διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή. Εξασφαλίζουμε την ιστοσελίδα μας, και λοιπά συστήματα με κοινά αποδεκτά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ενάντια στην απώλεια, την καταστροφή, πρόσβαση, αλλαγή ή διανομή των στοιχείων σας, σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη, ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη προστασία. Η πρόσβαση στον λογαριασμό σας, είναι δυνατή μόνο όταν εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό. Πρέπει πάντα να χειρίζεστε τα στοιχεία πρόσβασης σας, με εμπιστευτικότητα, και να κλείνετε τον περιηγητή σας κάθε φορά που ολοκληρώνετε την επικοινωνία σας μαζί μας, ειδικά αν μοιράζεστε την χρήση του υπολογιστή σας με άλλους.

Επικοινωνία: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας, αν έχετε απορίες για την παραλαβή των ειδών, την επεξεργασία και την χρήση των στοιχείων σας, ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, την διόρθωση, την φραγή και την διαγραφή των δεδομένων σας, ή για να ανακαλέσετε πρότερη συγκατάθεση σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας, μπορείτε να τα βρείτε στα Φορολογικά στοιχεία.

Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να παρακολουθούμε τα προϊόντα που έχουμε στο καλάθι σας, να υποβάλλουμε φόρμες επικοινωνίας, και να μπορούμε να σας «θυμόμαστε» κάθε φορά που επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας.

Για να αγοράσετε προϊόντα STIHL και VIKING, πρέπει να ενεργοποιήσετε τα cookies. Αν δεν επιθυμείτε να το κάνετε, θα μπορείτε ακόμα να περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας, αλλά δεν θα μπορείτε να κάνετε κατάθεση φόρμας επικοινωνίας ή να αγοράσετε προϊόντα.

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη σας ότι τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά ‘αναγνωριστικά’ δεδομένα, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών στα cookies που δημιουργούμε.

Σας δίνουμε αυτές τις πληροφορίες ως μέρος της πρωτοβουλίας μας να τηρούμε τους πρόσφατους κανονισμούς, και να είναι σαφές ότι είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι σχετικά με τα προσωπικά σας δικαιώματα όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τα Πολιτική απορρήτουκαι τους Όροι & Προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά, και πώς να τα διαχειρίζεστε , επισκεφθείτε aboutcookies.org

Διαχείριση cookies

Για να αγοράστε τα προϊόντα STIHL και VIKING, πρέπει έχετε ενεργοποιήσει τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, θα μπορείτε ακόμα να περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας, αλλά δεν θα μπορείτε να κάνετε κατάθεση φόρμας επικοινωνίας ή να παραγγέλνετε προϊόντα.

Για να διαχειριστείτε τα cookies, δείτε τους ακόλουθους οδηγούς για τους τέσσερις πιο δημοφιλείς περιηγητές διαδικτύου:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el-GR

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/el-GR/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=el-GR

Για όλους τους περιηγητές, σας παρακαλούμε συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση σας ή τον οδηγό διαδικτυακής σας βοήθεια.

Τα Cookies μας:

Η πολιτική μας για τα cookies

Εδώ είναι μία λίστα με τα βασικά cookies που χρησιμοποιούμε, και για τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε:

Cookie name Cookie purpose
CookieNoticeDisplayed Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να για να μην επανεμφανίζουμε την αναφορά του cookie κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, αφού έχετε αποδεχθεί ήδη την πολιτική των Cookies.
Cart Αυτό χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει τις τρέχουσες αγορές σας, ως δικές σας.
CartTotalCookie Αυτό χρησιμοποιείται για να πραγματοποιεί την καταμέτρηση των ειδών σας, μέσα στο καλάθι των αγορών σας.
__RequestVerificationToken Αυτό το cookie ασφαλείας χρησιμοποιείται για να επικυρώσει τρέχοντα αιτήματα και να προστατεύει από τυχόν υποκλοπές από άλλες ιστοσελίδες.
lco Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να αναγνωρίσουμε την τελευταία ολοκληρωμένη σας συναλλαγή κατά την διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, και για τα αρχεία που κρατάμε.

Cookies τρίτων μερών

Δεν ελέγχουμε τις ρυθμίσεις αυτών των cookies, οπότε σας προτείνουμε να ελέγχετε τις ιστοσελίδες άλλων, για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies τους, και πώς να τα διαχειριστείτε.

Σας γνωστοποιούμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.

Here’s μία λίστα από cookies άλλων ιστοσελίδων που χρησιμοποιούμε, και που τα χρησιμοποιούμε για:

Partner name Γιατί χρησιμοποιούνται τα cookies
AddThis AddThis χρησιμοποιεί cookies σε μία ποικιλία τρόπων, κυρίως για λόγους κοινωνικής διαδικτύωσης. Σύνδεση(-εις) στις πληροφορίες χρήστη: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit
Google Google χρησιμοποιεί cookies για την συμπεριφορά του χρήστη εντοπίζοντας και άλλους σκοπούς ανάλυσης. Σύνδεση(-εις) στις πληροφορίες χρήστη: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/

Εργαλεία 'Κοινοποίησης'

Αν αποφασίσετε να ‘κοινοποιήσετε’ το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε φίλους σας μέσω των κοινωνικών δικτύων – όπως το Facebook και το Twitter – μπορείτε να λαμβάνετε cookies από αυτές τις ιστοσελίδες. Δεν ελέγχουμε τις ρυθμίσεις αυτών, οπότε προτείνουμε να ελέγξετε τις ιστοσελίδες αυτές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και πώς να τα διαχειριστείτε.